BRIEF VAN HET BESTUUR

Eerst en vooral wensen we iedereen een gelukkig en sportief 2022 toe. Met minder maatregelen en meer vrijheden voor iedereen.Als bestuur hebben we in de voorbije jaren enkele wederkerige problemen opgemerkt, dit op gebied van vrijwilligers op en naast het veld. Dit meer bepaald in de vorm van umpires en scoorders voor alle wedstrijden. Naast het veld vooral in de vorm van kantine bezetting tijdens de wedstrijden van onze volwassenreeksen.


Al jaren steunen we op een (te) kleine groep vrijwilligers die onze club mee draaiende houdt, daarom dat we vanaf 2022 gekozen hebben een nieuwe weg uit te gaan. De weg van ‘iedereen draagt zijn steentje bij’. Dit houdt in dat elke lid (of diens ouder(s)) de club zal helpen als vrijwilliger. Dit kan op verschillende gebieden. In grote lijnen komt het er op neer dat leden met sporttechnische kennis de teams gaan helpen op het veld in de vorm van: umpire van een wedstrijd of scoorder van een wedstrijd. Leden (of diens ouders) die deze sporttechnische kennis niet hebben dragen bij aan het bemannen van de kantine tijdens de wedstrijden van de volwassenreeksen.

Bij het begin van het seizoen zullen er (online) lijsten gemaakt worden waarop iedereen zijn/haar naam minstens 2x dient in te vullen als vrijwilliger. Zoals gezegd ofwel als umpire of scoorder voor tijdens een wedstrijd ofwel om de kantine te bemannen tijdens een wedstrijd van de volwassenreeksen.


Wij hopen van harte dat alle leden hier aan mee werken, zodat op deze manier ook iedereen zijn steentje bijdraagt aan onze mooie club.


Met sportieve groeten,

Het Bestuur

publibanner 2021.jpg