Officials Needed ...


Naast de centraal georganiseerde VBSL opleidingen voor Regionale Officials, voorziet VBSL in 2020 ook de mogelijkheid om opleidingen in de clubs te voorzien.

De organisatie zal er zo uitzien:

- Per provincie ondersteunt VBSL:

1 opleiding regionale scorer (voor de 5 Vlaamse provincies)

1 opleiding regionale umpire (voor de 5 Vlaamse provincies)

- Financieel:

VBSL komt per opleiding tussen voor maximaal €40

De club betaalt het resterende bedrag volgens de officiële vrijwilligersvergoeding (€10/lesuur met een maximum van €34,71/dag + €0,3653/km)

Er dienen minimaal 10 deelnemers aanwezig te zijn op een cursus

- Praktisch:

De eerste club die aanvraagt komt als eerste in aanmerking voor de €40 ondersteuning. Blijkt achteraf dat deze club niet voldoet aan de voorwaarden, dan komt de tweede aanvragende club in aanmerking en zo verder.

De club overlegt rechtstreeks met de lesgevers over de exacte data en brengt VBSL daarvan op de hoogte: ▪ Marleen Verbist (fa310880@skynet.be)

De club bezorgt uiterlijk één week voor de start van de opleiding de deelnemerslijst aan VBSL en de lesgevers

voor meer informatie & inschrijvingen kan u terecht op...

http://vbsl.be/opleidingen/officials-opleidingen/regionale-official/