top of page

Geschiedenis van de club

 

"Arbeid en Vermaak" was de benaming van de personeelsclub van Bell Telephone MGF te Antwerpen. In 1930 telde deze club niet minder dan 16 sport- en ontspanningsafdelingen. Op 24 juni 1930 werd in de schoot van deze vereniging een nieuwe afdeling gesticht met name: de "Beltelco Baseballclub". De Heer H.M. Halstead was voorzitter en de Heer L. Bini secretaris en penningmeester.

De Heer L. Bini, Amerikaan van geboorte, had sinds zijn prilste jeugd baseball beoefend. Hij trad dan ook op als onze leermeester. Met een stuk bezemsteel en een ouder tennisbal als materiaal werd van wal gestoken. Als honken werden kranten gebruikt met een baksteen er op om te beletten dan de honken zouden wegvliegen.

De belangstelling bij de trainingen, gehouden op het voetbalveld van Bell Telephone personeelsclub te Hoboken, was zeer groot en na een maand oefenen was het ledenaantal gegroeid tot 35.

"Beltelco en Antwerpse Baseball Clubs" werd de benaming van 1932 tot 1936. In 1932 traden ook de overgebleven Japanners toe tot de Japanse "Antwerp Baseball Club".

De bedrijvigheid was zeer groot gedurende deze vier jaren. Regelmatig werden er wedstrijden gespeeld tegen ploegen van de Japanse zeevaartmaatschappij "NIPPON YUSEN KAISHA" waarvan minstens één boot per week onze haven aandeed.

De Voorzitter J. Palmans stelde toen voor om dan een Belgische Federatie te stichten. Dit voorstel werd bij sommigen slecht onthaald. Wij telden toen 52 beoefenaars, waarvan 14 om de "Antwerp Baseball" te stichten en 5 voor "General Motors". De overigen waren leden van "Beltelco". Dit was beslist niet zeer aangemoedigd maar de voorzitter hield voet bij stuk. In het grote bedrijf "G.M." werd de nodige propaganda gemaakt en spoedig groeide het aantal spelende en steunende leden gevoelig aan.

Met de veel Amerikanen werkzaam bij "G.M." kon dat moeilijk anders. Wat vooral een meevaller werd voor "Antwerp" en "G.M." is het feit dat "Beltelco" een complete inventaris opmaakte van al het beschikbare materiaal en alles broederlijk deelde. De eerste naoorlogse competitie werd betwist in 1947 op het voetbalveld van "Bell" te Hoboken. In de volgende jaren werden de reeksen aangevuld met ploegen uit Luchtbal, Borgerhout, Spalding, e.a.

Spijtig genoeg moesten we al in 1948 uitzien naar een ander veld. Twee jaar speelden we, mits betaling, op het terrein Kreglinger te Deurne. Uit die periode stamt onze naam "The Bulls".

In 1979 kregen we te horen dat er te Hoboken een veld lag dat misschien geschikt was om een baseballveld op te maken. Deze grond, eigendom van graaf Moretus, was levenslang gepacht aan een zekere boer, De Backer. De huurovereenkomst met de graaf Moretus  kwam tot stand en het grootste werk ooit door de club werd uitgevoerd. tijdens de tweede helft van de maand juli '79 werden de werken aangevat. Een weide met greppels, bomen, struiken en niveauverschillen tot 1,5m werd omgetoverd tot twee speelvelden. Een omheining van twee meter hoog werd geplaatst over een lengte van 375m.

Half september kon de eerste steen gelegd worden van de kantine en kleedkamers en de meiboom werd op het dak geplaatst half november.

Op 3 mei 1980 werd de officiële opening waargemaakt door de inzet van onze leden, die dit gigantische werk tot een goed einde brachten. Dit betekende ook het einde van de verhuisperiode van 33 jaar waarin wij op negen verschillende velden hadden gespeeld. Een ongelooflijke prestatie van een groep toegewijde clubmensen. Tijdens het seizoen van 1980 kenden wij een nooit eerder opgetekende toename van ons ledenaantal. De club groeide en het bestuur moest structureel herzien worden. In 1996 werden de speelvelden genivelleerd en voorzien van nieuw gras om er terug een waardig baseball en softball veld van te maken.

Er werd eveneens een scherm van 30m breed en 18m hoog geplaatst om de foutballen binnen het speelveld te houden. In 2003 werd de stedenbouwkunidge vergunning goedgekeurd voor de uitbreiding van de speelvelden.

 

Moeilijk was het ook voor ons na het tragische en onverwacht overlijden van onze goede vriend Hugo Baert. Door het overlijden van Hugo werd besloten hem jaarlijks te herdenken door het inrichten van een dames softball tornooi in het Pinksterweekend: "Memorial Hugo Baert".

 

Na het seizoen 2004 werd de lang verwachtte uitbreiding gerealiseerd zodat we in 2005 op gloednieuwe baseball en softballvelden konden spelen. Deze terreinen met de internationale afmetingen en op het softballveld een nieuwe scoretoren en dug-outs werden officieel geopend op  18 juni 2005 en dit in aanwezigheid van schepen van sport Chantal Pauwels en district schepenen Wellens en Felix. Door de uitbreidingen hebben we de luxe dat we elk jaar opnieuw internationale tornooien kunnen en mogen organiseren.

Ondertussen is de naam van onze club geëvolueerd tot Pioneers Baseball en Softball vereniging. We mogen er prat op gaan dat onze vereniging de grondlegger is van het hele baseball en softball gebeuren in België. vandaag ook de naam van onze vereniging "Pioneers". Het Engelse woord Pioneers betekent "baanbreker", "het eerst aanpakken", "het eerst invoeren of beginnen met".   

bottom of page